Câu lạc bộ Dynamic

Mục đích, ý nghĩa

CLB Dynamic được thành lập với mục đích tạo môi trường cho sinh viên làm quen với mô hình doanh nghiệp ngay từ khi đang học tại trường, đồng thời áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế thông qua việc triển khai các dự án kinh doanh và dự án vì cộng đồng.

Tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên bổ sung, củng cố kiến thức và những kĩ năng cần thiết liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

Định hướng và tạo môi trường cho sinh viên triển khai những dự án mang lại hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội, đồng thời có tính bền vững và kế thừa cho thế hệ sau.

Lợi ích

Cơ hội vận dụng và nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, phát huy tính sáng tạo thông qua việc thực hiện các dự án thực tiễn;

Được tiếp cận và trải nghiệm mô hình hoạt động của doanh nghiệp với các phòng ban mô phỏng theo một doanh nghiệp thật, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp phù hợp;

Khẳng định thương hiệu cá nhân, đồng thời được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm từ sinh viên các nước trong khu vực ASEAN;

Cơ hội tiếp cận với các doanh nhân và doanh nghiệp, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thành lập CLB Dynamic

CLB Dynamic được thành lập có sự đồng thuận và hỗ trợ của Ban Giám hiệu nhà trường;

Sau khi nhà trường xác nhận việc tham gia vào chương trình Dynamic, sinh viên chịu trách nhiệm thành lập và kêu gọi sự tham gia của sinh viên trường vào CLB Dynamic;

Việc tham gia CLB là hoàn toàn tự nguyện. Nhóm sinh viên thành lập CLB được phép đưa ra tiêu chí tuyển thành viên cho CLB;

Tổ chức Dynamic khuyến khích sự tham gia của mọi sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau, nhiều năm học khác nhau (không chỉ giới hạn ở sinh viên năm 4 hoặc sinh viên chuyên ngành kinh tế);

CLB Dynamic đăng ký/gửi danh sách tên tất cả thành viên lên trang web của tổ chức Dynamic.

Chia sẽ
Previous articleBan Cố vấn chuyên môn
Next articleDự án