Vòng thi khu vực

  • Các CLB Dynamic triển khai thực hiện các dự án được chọn trong thời gian 08 tháng;
  • Sau khi kết thúc thời gian thực hiện dự án, các đội tham gia vòng thi khu vực;
  • Các CLB thành lập các đội thi (gồm 4 thành viên) đại diện CLB tham gia báo cáo/thi đấu trực tiếp tại các vòng thi Dynamic khu vực.

Nội dung và hình thức thi:

  • Trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự án;
  • Trả lời chất vấn trước Hội đồng Giám khảo;
  • Kết thúc vòng thi tại các khu vực, BTC chọn 8 Dự án xuất sắc vào vòng bán kết.