Vòng thi khu vực

Các CLB Dynamic triển khai thực hiện các dự án được chọn trong thời gian 10 tháng;

  • Trước và trong thời gian thực hiện dự án, các CLB được tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng do Ban Tổ chức (BTC) tổ chức tại các khu vực;
  • Trong quá trình thực hiện dự án, các CLB sẽ được tham gia cuộc thi online về mô phỏng kinh doanh Glo-Bus;
  • Sau khi kết thúc thời gian thực hiện dự án, các đội tham gia vòng thi khu vực;
  • Các CLB thành lập các đội (gồm 4 thành viên) đại diện tham gia báo cáo/thi đấu trực tiếp tại các vòng thi Dynamic khu vực;
  • Nội dung và hình thức thi:

+ Trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự án;

+ Trả lời chất vấn và thuyết trình bảo vệ dự án trước Hội đồng Giám khảo.

Kết thúc vòng thi khu vực, BTC chọn 4 CLB vào vòng chung kết quốc gia (mỗi khu vực chọn 1 CLB).