Vòng tuyển chọn

  • Đối với các trường có CLB Dynamic
  • Các trường tập hợp các sinh viên yêu thích khởi nghiệp hoặc các nhóm sinh viên đang thực hiện các dự án khởi nghiệp (nếu có) để thành lập CLB Dynamic thuộc trường (mỗi trường thành lập 1 CLB). Ghi chú: các CLB Dynamic có thể bổ sung nhân sự thuộc các khối ngành khác của các trường cùng thực hiện các dự án;
  • Các CLB Dynamic được tham gia chương trình giao lưu, giới thiệu cuộc thi Dynamic và đào tạo các kỹ năng khởi nghiệp được tổ chức tại các khu vực;
  • Các CLB Dynamic lựa chọn ý tưởng, lập các dự án kinh doanh hoặc lựa chọn các dự án sẵn có tốt nhất, tiếp tục phát triển và đăng ký tham gia cuộc thi;
  • Mỗi trường tổ chức Vòng tuyển chọn 2 dự án xuất sắc nhất đăng ký với ban tổ chức (BTC) cuộc thi để phát triển và tham dự vòng thi khu vực, các dự án khác có thể tiếp tục duy trì để đảm bảo hoạt động bền vững của CLB Dynamic trong các năm tiếp theo;
  • Hình thức tổ chức Vòng tuyển chọn tùy thuộc mỗi trường.

Ghi chú: Hướng dẫn thành lập CLB Dynamic theo tài liệu đính kèm

  • Đối với các trường không thành lập CLB Dynamic mà có CLB Khởi nghiệp
  • Các CLB Khởi nghiệp lựa chọn ý tưởng, lập các dự án kinh doanh hoặc lựa chọn các dự án sẵn có tốt nhất, tiếp tục phát triển và đăng ký tham gia cuộc thi;
  • CLB khởi nghiệp mỗi trường tuyển chọn 2 dự án xuất sắc nhất đăng ký với ban tổ chức (BTC) cuộc thi để phát triển và tham dự vòng thi khu vực;
  • Hình thức tổ chức Vòng tuyển chọn tùy thuộc mỗi trường.

Ghi chú:

– Các trường không thành lập CLB Dynamic sẽ không được hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động CLB từ BTC cuộc thi.

– Các dự án đăng ký dự thi cuộc thi Dynamic 2019 là các dự án chưa đạt giải nhất, nhì hoặc ba bất kỳ cuộc thi khởi nghiệp nào từ cấp tỉnh thành trở lên.