Vòng tuyển chọn

Đối với sinh viên thuộc 10 trường đại học đồng phối hợp:

  • Các trường tập hợp các sinh viên yêu thích khởi nghiệp hoặc các nhóm sinh viên đang thực hiện các dự án khởi nghiệp (nếu có) để thành lập CLB Dynamic thuộc trường (mỗi trường thành lập 1 CLB). Ghi chú: các CLB Dynamic có thể bổ sung nhân sự thuộc các khối kỹ thuật của trường khác cùng thực hiện các dự án;
  • Các CLB Dynamic được tham gia chương trình giao lưu, giới thiệu cuộc thi Dynamic và đào tạo các kỹ năng khởi nghiệp được tổ chức theo từng khu vực;
  • Các CLB Dynamic lựa chọn ý tưởng, lập các dự án kinh doanh hoặc lựa chọn các dự án sẵn có tốt nhất, tiếp tục phát triển và đăng ký tham gia cuộc thi;
  • Mỗi trường tổ chức Vòng tuyển chọn dự án và tuyển chọn các vị trí điều hành CLB DYNAMIC của trường. Mục tiêu chọn ra những ứng cử viên xuất sắc và phù hợp nhất vào điều hành CLB như một tổ chức doanh nghiệp. Đồng thời, chọn ra 2 dự án xuất sắc nhất để báo cáo chi tiết trong vòng thi khu vực, các dự án khác có thể tiếp tục duy trì để đảm bảo hoạt động bền vững của CLB DYNAMIC trong các năm tiếp theo;
  • Hình thức tổ chức Vòng tuyển chọn tùy thuộc mỗi trường.

Đối với sinh viên thuộc các trường đại học khác ngoài 10 trường được chọn trọng điểm

  • Các nhóm thí sinh cần làm việc với nhà Trường đăng ký tham gia cuộc thi với tên gọi CLB DYNAMIC – Tên trường và đăng ký với BTC;
  • Các CLB này không nhận được kinh phí hỗ trợ ban đầu của BTC nhưng được hưởng toàn bộ các quyền lợi khác liên quan trong khuôn khổ cuộc thi và phải đảm bảo theo đúng các nguyên tắc và thể lệ của cuộc thi.