Cổng Đăng ký thành viên Câu lạc bộ DYNAMIC 2017

 MẪU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DYNAMIC 2017

Thành viên đăng ký tham gia Câu lạc bộ DYNAMIC có trách nhiệm tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và các hoạt động quản lý của Ban Điều Hành Câu lạc bộ tại trường Đại học đã đăng ký.
Mọi thắc mắc về thông tin xin vui lòng gửi email về cho Ban Tổ chức DYNAMIC 2017 dynamic@ueh.edu.vn

DYNAMIC – SINH VIÊN NHÀ DOANH NGHIỆP TƯƠNG LAI 2017