Cổng Đăng ký thông tin dự án triển khai tại Câu lạc bộ DYNAMIC

Các dự án đang và sẽ triển khai tại Câu lạc bộ DYNAMIC bắt buộc phải đăng ký với Ban Tổ chức Cuộc thi DYNAMIC 2017 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ phía Ban Cố vấn và Nhà tài trợ.

Mỗi dự án tham gia hoàn thành hồ sơ đăng ký thông qua cổng đăng ký trực tuyến theo các nội dung như sau:

  1. Bảng mô tả dự án online (cổng đăng ký Dự án)

2. Mô tả chi tiết gửi cho Ban điều hành Câu lạc bộ DYNAMIC: Value Propotion Design và Business Model Canvas (tải tập tin đính kèm tại đây)

Thời gian gửi dự án: đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2017

BAN TỔ CHỨC DYNAMIC 2017